Kontakt

Ochrana osobných údajov

 

 

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš zájem. Beriem ochranu vašich súkromých údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre a bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou na ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem ohľad.

Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súladu so Zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Žaneta Harmadyová - interierdizajn.eu podľa možnosti obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informacie, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ju smerovať na e-mailovú adresu: interierdizajn.eu@gmail.comkde som vám k dispozici nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

Kodex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandartným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ma navštívíte, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje se zaznamenajú iba vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísanie cien alebo na realizácii zmluvy.

 

Bezpečnosť

Žaneta Harmadyová prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničení a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použitie a postúpenie osobných údajov

Žaneta Harmadyový používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadením a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z mojej strany viazaní diskrétnosťou..

 

Možnost odhlásenia

Chcem vaše údaje použiť k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

 

Cookies

Žaneta Harmadyová používá cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré se uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaistenia vysokej miery uživateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje se iba cookie na vašom počítači.

Používaním cookies môžete deaktivovat vo vašom internetovom prehliadači.

 

Súhlas so zpracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho:Žaneta Harmadyová  sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, které zadávate v objednávke eBooku sú dôležité pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používam ich k realizáci celého obchodu, vrátane dôležitých účetných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáci Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databázi s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázi Žaneta Harmadyová, Kalinčiakovo 361, 934 01 Levice, IČO:46898514 ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 

Ak ste  mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu,
zverujete mi svoje osobné údaje a ja zodpovedám za ich ochranu a
zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami,
ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

 

 1. Kto je SPRÁVCA osobných údajov

 

Správcom osobných údajov na webe www.interierdizajn.eu je

Žaneta Harmadyová, zapísaná v živnostenskom registri ako Žaneta Harmadyová, Kalinčiakovo 361,934 01  Levice

narodená 6.11.1975,

IČO: 46898514

DIČ: 1085364445

e-mailová adresa:  interierdizajn.eu@gmail.com

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

 

II.KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: interierdizajn.eu@gmail.com

 

III. PREHLÁSENIE

 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 1. ROZSAH osobných údajov a ÚČELY SPRACOVANIA

 

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, v prípade nákupu aj adresa bydliska, a v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. Telefónne číslo, ktoré  bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy, teda:

 • na poskytnutie služieb dizajnéra a komunikáciu s vami (dodanie návrhu interiéru, konzultácie a pod.)

 

Vedenie účtovníctva.

Pretože ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

 

Marketing - zasielanie informačných e-mailov.

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste mojim zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu.

Len na základe vášho súhlasu vám môžem posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme,  kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 Spracovanie a použitie fotografickej dokumentácia, referencie.

Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, záznamy zo živých akcií, seminárov a workshopov a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo ste v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

V.Cookies

 

Pri návšteve a prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

 1. ZABEZPEČENIE a OCHRANA osobných údajov

 

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a  organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom ).
 • Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozposielanie (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na mojom webe (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

VII. POSKYTNUTIE osobných údajov tretím osobám

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI),Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

 

Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

VIII. VAŠE PRÁVA v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: slavka slavkaramsova.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam údaje nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z odoberania e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na váš e-mail.

 

SŤAŽNOSŤ na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk,  e-mailov s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam iba vtedy,  ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

 1. MLČANLIVOSŤ

 

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete tu : Ochrana osobných údajov .

 

V Leviciach 25.5.2018

Telefon

+421949184553

E-mail

interierdizajn.eu@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/interierdizajneu/

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Fakturačné údaje

Žaneta Harmadyová

Kalinčiakovo 361 - Strážny vrch

934 01  Levice

IČO: 46898514

DIČ: 1085364445